View Single Post
Old 03-03-2017, 11:47 AM   #5
GenoMax
Senior Member
 
Location: East Coast USA

Join Date: Feb 2008
Posts: 7,088
Default

Slightly modifying code that @gringer supplied.

Disclaimer: Please verify that the results look right with your data.

Code:
paste -d '~' <(cat R1.fq) <(cat R2.fq) | perl -F'~' -lane 'push(@buffer, $F[0]); if($line == 1){@buffer[0] .= "$F[1]"}; if(($line == 3) && @buffer){print join("\n",@buffer); @buffer = ()}; $line = ($line+1) % 4;' > WithBarcode_R1.fq
If your files look like this

R1.fq

Code:
@FCID:1:1101:15473:1334 1:N:0:
AGTGGACTAGGGGATGCCAGCCGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGAACGCAGGCGGTCTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGGAGTAGTGCTTTGGAAACTGTGCAGCTCGAGTGCAGGAGAGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACTGTAACT
+
AAAABFFFFFFCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHGHHGGGHGHGGGGHHHGGGGGHHHHHHHHGGGGHHHGHHGGGGGGGGGGGGHHHHHHHGHGHHHHHHHHFHHHHHHGGGGHHHHGGGGGHHHHHHHHHHGHHHHHHFHHFHGGGGDFHHHHH.EGGGBFFGGGGGGEFFFGGGGFFGGGF-DFEFFFFFFA.-./FFFFBFFFBFFFFFFA?;/B?F@DCFEAAF-@FFBBBBFFEFFFB;
@FCID:1:1101:15528:1336 1:N:0:
GAATTGGACGAGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGGGAGCAGGCGGCAGCAAAGGTCTGTGGTGAAAGACTGAAGCTTAACTTCAGTAAGCCATAGAAACCGGGCAGCTAGAGTGCAGGAGAGGATCGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACGATCTGGCCTGCAACTGAC
+
DDDDDFFFFCDCGGGGGGGGGGHGGGGGGGHHHHHHHGHHGHHHGHGGGGHHHGGGGGHHHHHHHHGGGGHHGHHGGGGHHHGGGGGGGHHHHGGHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHGHHHGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGHHHHHGHGHHHGGHGDHHGDFFGGGGGGGGGGFGGGFGGG9?EGFGGFFAD;EFFFFFFFFFFFFFFFDEEFFFFFFF-DE->CFFEEAFFFFFFFBFFFFF0
R2.fq (barcodes)
Code:
@FCID:1:1101:15473:1334 2:N:0:
TATTTGCGACAA
+
#>>>ABFFBBBBG
@FCID:1:1101:15528:1336 2:N:0:
GCGGGAAAAAAA
+
#############
File you want

Code:
@FCID:1:1101:15473:1334 1:N:0:TATTTGCGACAA
AGTGGACTAGGGGATGCCAGCCGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGAACGCAGGCGGTCTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGGAGTAGTGCTTTGGAAACTGTGCAGCTCGAGTGCAGGAGAGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACTGTAACT
+
AAAABFFFFFFCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHGHHGGGHGHGGGGHHHGGGGGHHHHHHHHGGGGHHHGHHGGGGGGGGGGGGHHHHHHHGHGHHHHHHHHFHHHHHHGGGGHHHHGGGGGHHHHHHHHHHGHHHHHHFHHFHGGGGDFHHHHH.EGGGBFFGGGGGGEFFFGGGGFFGGGF-DFEFFFFFFA.-./FFFFBFFFBFFFFFFA?;/B?F@DCFEAAF-@FFBBBBFFEFFFB;
@FCID:1:1101:15528:1336 1:N:0:GCGGGAAAAAAA
GAATTGGACGAGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGGGAGCAGGCGGCAGCAAAGGTCTGTGGTGAAAGACTGAAGCTTAACTTCAGTAAGCCATAGAAACCGGGCAGCTAGAGTGCAGGAGAGGATCGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACGATCTGGCCTGCAACTGAC
+
DDDDDFFFFCDCGGGGGGGGGGHGGGGGGGHHHHHHHGHHGHHHGHGGGGHHHGGGGGHHHHHHHHGGGGHHGHHGGGGHHHGGGGGGGHHHHGGHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHGHHHGHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGGGHHHHHGHGHHHGGHGDHHGDFFGGGGGGGGGGFGGGFGGG9?EGFGGFFAD;EFFFFFFFFFFFFFFFDEEFFFFFFF-DE->CFFEEAFFFFFFFBFFFFF0
If your files are compressed then use

Code:
paste -d '~' <(zcat R1.fq.gz) <(zcat R2.fq.gz) | perl -F'~' -lane 'push(@buffer, $F[0]); if($line == 1){@buffer[0] .= "$F[1]"}; if(($line == 3) && @buffer){print join("\n",@buffer); @buffer = ()}; $line = ($line+1) % 4;' | gzip - > WithBarcode_R1.fq.gz

Last edited by GenoMax; 03-03-2017 at 12:12 PM.
GenoMax is offline   Reply With Quote