Thread: MACS SAMfiles
View Single Post
Old 12-19-2010, 09:37 AM   #3
khb
Member
 
Location: Oslo

Join Date: Dec 2010
Posts: 15
Default

I used bowtie.
Here is some of the output from bowtie
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:7582:8004#0/1 - chrM 313 CCCCGCTTCTGGCCACAGCACTTAAACACATCTCTGCCAAACCCCAAAAA cgcag_^^^[X_LXV]ggggcfccfX_YZZQdbdb_afffdfcffggggg 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:15912:8129#0/1 - chrM 14456 ATCGCTGTAGTATATCCAAAGACAACCATCATTCCCCCTAAATAAATTAA afhhhfhhghhhhfhhhhhhgghhhfghghhghhhhhhhhhhhhhhhhgh 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:13895:8331#0/1 + chrM 3185 ATCTCAACTTAGTATTATACCCACACCCACCCAAGAACAGGGTTTGTTAA ggggcgggggffdcffdfffgggggggggggggggffgggfdafffeccd 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:10583:8537#0/1 - chrM 12329 TAAAAGTAATAACCATGCACACTACTATAACCACCCTAACCCTAACTTCC gfgggggggggdgggeffefaffafadde\_d^eefffafffffcebbee 0 6:G>A
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:14677:8853#0/1 - chrM 11331 CCAACAACTTAATATGACTAGCTTACACAATAGCTTTTATAGTAAAGATA ]adcffeffcffcfffcddffcfcdedeee[afcffcffcffdcffffcf 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:19550:9039#0/1 + chrM 3344 TTCTAATCGCAATGGCATTCCTAATGCTTACCGAACGAAAAATTCTAGGC hhhhhhhhhhhghghehgghhhhhghfhghhg_hhfcfefgdfffcfdcc 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:5655:9204#0/1 + chrM 13011 CCAATTAGGTCTCCACCCCTGACTCCCCTCAGCCATAGAAGGCCCCACCC hhhhhhghhhhhhhhhhhhghghhhgahgh_ffcchhhhfhchgghhh`h 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:3891:9219#0/1 - chrM 12759 CATCGGCTGAGAGGGCGTAGGAATTATATCCTTCTTGCTCATCAGTTGAT ccffdagggggddgegffgggggggggffgffffdgfecfcggggggggg 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:10936:9386#0/1 - chrM 511 CCAGCACACACACACCGCTGCTAACCCCATACCCCGAACCAACCAAACCC c[^Y^T[T[Wb]bTbf[feeb`d_ecffdb]deeefff_fafffff`eff 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:5529:9413#0/1 + chrM 595 CCTCAAAGCAATACACTGAAAATGTTTAGACGGGCTCACATCACCCCATA hhhhhhghhfhhhghhhhhhhhhhhhhhhhghhhfghhhhhhhhhhhhfh 0
HWUSI-EAS1525_0005_FC:4:1:10410:9859#0/1 + chrM 10090 CCCTCCTAGCCTTACTACTAATAATTATTACATTTTGACTACCACAACTC gggfgfcffafffdff_fcfffddffffffggfggfa]fcfefcfaffec 0


Thanks

Last edited by khb; 12-19-2010 at 09:25 PM.
khb is offline   Reply With Quote